Tochtreglement

Voor deze toertocht geldt een tochtreglement waar iedere deelnemer zich aan dient te houden. De deelnemers moeten van de inhoud van dit reglement op de hoogte zijn en zich ernaar gedragen.

Het reglement luidt:

 • De deelnemer neemt deel aan een toertocht zónder wedstrijdelement. Vermijd dus alles wat deze tocht tot een wedstrijd zou kunnen maken.
 • Het dragen van een valhelm is verplicht.
 • Iedere deelnemer die deelneemt aan deze tocht, doet dat op eigen risico en verantwoording. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder begrepen overlijden en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die een deelnemer voorafgaand, tijdens of na afloop van de toertocht zou overkomen dan wel veroorzaakt.
 • Minderjarige deelnemers kunnen alleen deelnemen als zij door een volwassene worden begeleid.
 • De toertocht vindt plaats op zondag 2 oktober 2022
 • Bij het niet naleven van de regels, of het niet opvolgen van de instructies van de leden van de organisatie, wordt de deelnemer uitgesloten van (verdere) deelname.
 • Iedere deelnemer dient de ter plaatse geldende verkeersregels nauwkeurig op te volgen.
 • De onderstaande gedragsregels van de NTFU gelden bij deze tocht:
  • Houd je aan de verkeersregels.
  • Houd zichtbaar rekening met anderen.
  • Gebruik een fietsbel.
  • Geef op tijd richting aan
  • Ben en blijf altijd beleefd.
  • Gebruik het aangegeven fietspad.
  • Passeer een ander op gepaste snelheid.
  • Volg aanwijzingen van regelaars en politie op.
  • Gooi afval in een afvalbak en niet op straat.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 • Met het inschrijven voor het evenement en door deel te nemen aan het evenement verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord te zijn met dit reglement.

Het evenement zal doorgaan bij 75 inschrijvingen. In geval van annulering zal het inschrijfgeld, minus onkosten, terugbetaald worden.